Apie mus

 

 

JP

 

 

ATNAUJINAMA UAB „JONAVOS PASLAUGOS“ INTERNETINĖ SVETAINĖ. DĖL INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GALIMI TRIKDŽIAI.

ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS

 

UAB ,,Jonavos paslaugos“ įsteigta 1999 m. gegužės 6 d. reorganizavus jungimo būdu uždarąją akcinę  bendrovę ,,Jonavos butų ūkis“ ir specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę ,,Jonavos komunalinės paslaugos“, vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 10 str. 3 dalies 2 punktu ir yra minėtų bendrovių teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovės registracijos Nr. AB 99-11. Bendrovės steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Nuo įsteigimo laikotarpio pradžios bendrovė nėra įsteigusi filialų, turinčių atskirą buveinę. Bendrovės buveinės adresas: Klaipėdos g.17, Jonava. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. 
Pagrindinės UAB ,,Jonavos paslaugos“ veiklos kryptys: Jonavos miesto ir seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas, bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas, namų ir prie jų esamų teritorijų valymas, komunalinių atliekų tvarkymas, mokesčių už komunalines paslaugas surinkimas, Jonavos miesto gatvių bei žalių skverų mechaninis bei rankinis valymas, Jonavos miesto gatvių apšvietimo priežiūra bei remontas, miesto kelių lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra bei remontas, miesto poilsio zonų priežiūra ir įrengimas, miesto pirties bei laidojimo namų teikiamos paslaugos ir kt. veikla. 
Bendrovė sudariusi sutartis su bendrovėmis – UAB ,,Jonavos vandenys“, AB ,,Jonavos šilumos tinklai“, UAB ,,Kauno liftai“, UAB „AVVA“- kurioms teikia mokamas paslaugas už šių bendrovių teikiamų paslaugų gyventojams mėnesinių įmokų paskaičiavimą ir paskirstymą, sąskaitų- pranešimų spausdinimą ir pristatymą, įmokų surinkimą, skolų priteisimą ir išieškojimą. Turėdama reikalingus leidimus (licencijas), bendrovė papildomai verčiasi ir komercine – gamybine veikla: pagal rangos sutartis atliekami santechnikos, kanalizacijos, vandentiekio, šildymo sistemų vamzdynų remonto bei priežiūros darbai, vykdomi stogų dangos remonto darbai, nuomojami mechanizmai ir kt.

GazeleminiStipriausiminiAMpadeka PADEKA1MINI

Gazele2011-11

BENDROVEI ‚JONAVOS PASLAUGOS“ – LR APLINKOS MINISTRO PADĖKA

Kovo 27d. Jonavos rajono taryba patvirtino renovuotinų daugiabučių namų sąrašą, kuriame – 24 daugiabučiai  namai. Parengus  būtiną dokumentaciją šių daugiabučių namų savininkai  dalyvaus Aplinkos ministerijos parengtoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinime, kuri skirta daugiausia energijos sunaudojantiems daugiabučiams.

Kovo mėnesį Aplinkos ministerija surengė „Metinę renovacijos konferenciją“ į kurią sukvietė visų Lietuvos įmonių, atsakingų už daugiabučių namų renovaciją ir modernizavimą, vadovus. Konferencijos metu aptarta renovacijos eiga bei pasidžiaugta rezultatais.

Aktyviausiems daugiabučių namų atnaujinimo programoje administruojančių įmonių vadovams įteikti apdovanojimai – Padėkos – už pažangą ir pastangas modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyventojams sutaupyti lėšų. Padėką Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis įteikė ir bendrovės „Jonavos paslaugos‘ direktoriui Gintautui Kaišai.

Audra Odinienė, bendrovės atstovė ryšiams su visuomene.

PADĖKA UŽ INDĖLĮ KURIANT DARNIĄ APLINKĄ

Nuo 2012m., pirmąjį spalio pirmadienį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu mūsų šalyje minima  Pasaulinė būsto diena.

Ši diena buvo minima Druskininkuose, kur susirinko visos šalies daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai. Jonaviečiams renginyje atstovavo bendrovė „Jonavos paslaugos“, vadovaujama direktoriaus G.Kaišos.

Iškilmingame renginyje Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė  padėkomis pagerbė 10 geriausių šalies administratorių. Džiugu, kad apdovanotojų  gretose  ir Jonavos bendrovė „Jonavos paslaugos“. Bendrovės direktoriui G.Kaišai  Pasaulinės būsto dienos proga įteikta padėka: „ Už indėlį kuriant darnią aplinką“.

Būsto dienos minėjimo tikslas – pabrėžti būsto ir darnios gyvenamosios aplinkos aktualijas nacionaliniu ir vietiniu lygiu, paviešinti gerų pavyzdžių praktikos sėkmingus projektus ir veiklos rezultatus.

Kiekvienam šalies piliečiui įstatymai nustato tam tikrą valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Mažiau pasiturintiems suteikiama galimybė nuomotis savivaldybių socialinį būstą. Šiuo metu Jonavos savivaldybėje įsigyti ar išsinuomoti būstą laukia 921 šeima ar asmuo. Taip pat didelė valstybės parama teikiam daugiabučiams namams atnaujinti, panaudojant valstybės ir ES paramos lėšas.

Audra Odinienė, bendrovės „Jonavos paslaugos‘ atstovė ryšiams su visuomene.

Nuotraukoje: Padėka.

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“ pateko tarp „Verslo žinių“ organizuojamo sparčiausiai augančių įmonių Lietuvoje projekto „Gazelė 2011“ nominantų

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“ pateko tarp „Verslo žinių“ organizuojamo sparčiausiai augančių įmonių Lietuvoje projekto „Gazelė 2011“ nominantų. UAB „Jonavos paslaugoms“ įteiktas sertifikatas, kuriuo pažymima, kad „UAB„Jonavos paslaugos“ yra pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių“.

BENDROVEI ĮTEIKTAS SERTIFIKATAS

„STIPRIAUSI LIETUVOJE 2012“

Šią savaitę bendrovei „Jonavos paslaugos“ įteiktas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2012“. Svarbiausias vertinimo kriterijus suteikiant šį sertifikatą – aukštas įmonės mokumo reitingas, kuris parodo mažą prognozuojamą statistinę tikimybę nevykdyti įsipareigojimų. Per sunkmetį stipriai susvyravęs pasitikėjimas verslo partneriais dėl patirtų nuostolių ir pastaruoju metu vėl pablogėję verslininkų lūkesčiai skatina įmones atsargiau vertinti esamus ar potencialius partnerius, prekių ir paslaugų teikėjus. Šis sertifikatas sumažina verslo atstovų abejones kita šalimi. Sertifikuota įmonė gali tiek esamiems, tiek ir potencialiems verslo partneriams ar klientams įrodyti, kad yra finansiškai patikima, tai yra gali laiku įvykdyti savo prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Toks sertifikatas yra sulaukęs verslo susidomėjimo užsienio šalyse ir praktikoje naudojamas jau seniai. Pavyzdžiui, Suomijoje, sertifikatą, įrodantį įmonės patikimumą ir galimybes laiku vykdyti įsipareigojimus, turi daugiau nei dešimtadalis visų veikiančių kompanijų.

Sausio 1-ąjai jonaviečiai komunalinių paslaugų bendrovėms AB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos vandenys“ ir UAB „Jonavos paslaugos“ už komunalines paslaugas buvo įsiskolinę apie 17 milijonų litų.  Per pastaruosius trejus metus gyventojų įsiskolinimai nesumažėjo. Tai lėmė įvairios priežąstys : ir nedarbas, ir komunalinių paslaugų kainos, ir teisės normų pakeitimai ir kt.

Siekiant mažinti įsiskolinimus dar 2012 m. gruodį bendrovė „Jonavos paslaugos“ sudarė sutartį su UAB „Creditinfo Lietuva“. UAB „Jonavos paslaugos“ teiks informaciją apie gyventojų finansinių įsipareigojimų nevykdymą Kreditų biurui “Creditinfo Lietuva”. Kreditų biuras renka, kaupia, vertina ir teikia kitiems tretiesiems asmenims (bankams, lizingo bendrovėms, mobilaus ryšio bendrovėms ir kt.) informaciją mokumui vertinti ir įsiskolinimui valdyti.

Todėl gyventojams vengiant vykdyti savo įsipareigojimus, tai užfiksuojama Kreditų biure. O didėjant įsiskolinimui, atitinkamai blogėja gyventojo kredito istorija, todėl jam gali būti apribojamos kreditavimo galimybės finansiniame, draudimo, telekomunikacijų, prekybos ir kituose sektoriuose.

Prieš pateikiant informaciją Kredito biurui, gyventojui siunčiamas pranešimas apie tai, kad neatsiskaičius per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, apie tai bus informuojamas Kreditų biuras „Creditinfo”. Gyventojai, atsidūrę šiame sąraše, gali sulaukti įvairių apribojimų ne tik kreditavimo sektoriuose, bet ir draudimo, telekomunikacijų ir prekybos sektoriuose.

UAB „Jonavos paslaugos“ ragina jonaviečius sumokėti įsiskolinimus. Daugiau informacijos apie Kreditų biurą gali suteikti bendrovės teisininkė, tel. 52939 arba galite paskaityti internete.

Nuotraukoje: sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2012“.