Viešieji pirkimai , konkursai

 

Vykdomų viešųjų pirkimų skelbimai

PLANAS-VIEŠŲ-PIRKIMŲ-2014-internetui

Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis

Informacija apie pradedamus pirkimus

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

 

PATVIRTINTA

UAB “Jonavos paslaugos“

Direktoriaus 2014-08-14 įsakymu Nr.1A-231

2014 BIUDŽETINIAIS metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

2014 m. rugpjūčio 14 d.

Jonava

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Pirkimo procedūros tipas

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)

Numatoma pirkimo vertė

Numatomas pirkimo būdas arba sutarties atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 arba 91 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis

 

Santechninės prekės

Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai 42130000

 

SAK

 

300 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

Elektros prekės

Lempų ir apšvietimo įrenginių dalys 31530000-0

 

Apklausa

 

200 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Statybinės medžiagos

Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 44100000-1

 

Apklausa

 

80 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Kanceliarinės prekės

Įvairi biuro įranga ir reikmenys 30190000

 

Apklausa

 

10 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Biuro popierius

Smulki biuro įranga 30197000

 

CPO

 

33 000 Lt  be PVM

-

IV ketv.

12 mėn.

Ne

Taip

Ne

Ne

Asfaltbetonis

Asfaltas 44113620-7

 

Apklausa

 

100 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Gėlių pirkimas

Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai 03110000

Apklausa

 

30 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Draudimo paslaugų pirkimas

Draudimo paslaugos 66510000

 

Apklausa

 

48 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Kuras (benzinas, dyzelinas, dujos)

Kuras 09100000

 

AK

 

800 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

Druska kelių barstymui

Druska keliams barstyti 34927100

 

Apklausa

 

25 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Tonerių pirkimas ir pildymas

Spausdintuvų kasetės 30237310-5

 

Apklausa

 

35 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Valymo priemonės

Valikliai ir poliravimo priemonės 39800000-0

Apklausa

 

50 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Apsaugos paslaugų pirkimas

Apsaugos paslaugos 79710000

 

Apklausa

 

7000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Pašto paslaugų pirkimas

Pašto paslaugos 64110000-0

 

Apklausa

 

10 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

36 mėn.

 

Ne

Ne

Ne

Ne

Transporto priemonių remontas ir detalės

Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos 50112000-3

 

Apklausa

 

150 000

Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Langų ir durų pirkimas

Langai 44221100-6

Durys 44221200-7

Apklausa

 

160 000 Lt be PVM

-

IV ketvirt.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Anstolių paslaugų pirkimas

Teismo antstolių paslaugos 75242110-8

 

Apklausa

 

100 000 Lt be PVM

-

 

 

 

 

 

 

Daugiabučių namų renovacija (23 pirkimo objekto days)

Statybos darbai 45000000-7

 

CPO

23 vnt.

23 595 900 Lt be PVM

 

-

I-IV ketv.

12 mėn.

Ne

Taip

Ne

Ne

Fiksuoto ryšio paslaugų pirkimas

Viešojo telefono ryšio paslaugos 64211000

 

Apklausa

 

51 000 Lt be PVM

-

IV ketv.

36 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Požeminių konteinerių pirkimas (II etapas)

Konteineriai atliekoms 44613800

 

Apklausa

16

190 000 Lt be PVM

-

II ketv.

4 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Kelio ženklų, barjerų transporto žiedo Vaičiūno/Žemaitės gatvių sankryžoje įrengimui

Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais 50230000

 

Apklausa

 

30 000 Lt

-

I-II ketv.

 

Ne

Ne

Ne

Ne

Termosas 5 m3 (bunkeris nerūdijančio plieno) karštam asfaltui vežti, žiemą tinkamas smėlio-druskos mišiniui barstyti

Įvairios bendrosios ir specialiosios paskirties mašinos 42900000-5

 

Apklausa

1 vnt.

28 000 Lt

-

I-II ketv.

 

Ne

Ne

Ne

Ne

Kompiuterinė vamzdynų diagnostikos įranga

Įrankiai 44510000-8

 

Apklausa

1 vnt.

7000 Lt be PVM

-

III-IV ketv.

6 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Naudotos šiukšliavežės pirkimas

Atliekų rinkimo transporto priemonės 34144511-3

 

SAK

1 vnt.

250 000 Lt be PVM

 

III-IV ketv.

3 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

Naudotų lengvųjų automobilių pirkimas

Motorinės transporto priemonės 34100000

 

Apklausa

3 vnt.

60 000 Lt be PVM

 

III-IV ketv.

1 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

 

(Pirkimų planavimo komisijos pirmininkas ar asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

Direktorius

 

 

 

(parašas, data)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 


Jonavos paslaugos