Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. D1-526 Dėl 2011 m. gegužės 3 d. Įsakymo nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojai, atvežę atliekas į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles, turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės – numerį.
Siekdami neapsunkinti ir negaišinti atliekas rūšiuojančių gyventojų laiko, prašome vežant atliekas į aikšteles su savimi turėti reikalingą asmens dokumentą, kad galėtumėte pateikti ministro įsakymu patvirtintose taisyklėse numatytus duomenis aikštelės operatoriui.
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras dėkoja visiems atsakingai atliekas rūšiuojantiems gyventojams ir primena, kad didelių gabaritų (baldai), statybos, remonto bei kitos atliekos ir toliau bus priimamos nemokamai joms skirtose surinkimo aikštelėse.
Tikimės supratingumo bei pakantumo, įgyvendinant naujus Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų taisyklių reikalavimus.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro informacija