Sausio 13 d. vakarą į UAB „Jonavos paslaugos“ susirinkimų salę buvo pakvieti Chemikų g. 55 daugiabučio namo butų savininkai. Susirinkime buvo apžvelgta namo atnaujinimo istorija, gyventojai buvo supažindinti su finansine informacija, su paskolos dengimo tvarka.

   Chemikų g. 55 namas pats pateikė prašymą renovacijai, buvo įtrauktas į Jonavos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, jam buvo parengtas investicijų planas, kurį butų savininkai patvirtino 2014-05-06 (pritarė 63 proc. butų).

   Namui projektavimo ir rangos darbus atliko UAB „Grastatas“, techninę priežiūrą – UAB „Antikus“. Statybos leidimas atnaujinti namą gautas 2014-11-06, statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2015-10-06, rangos darbai truko lygiai 11 mėnesių.

   Name atlikus sienų šiltinimo darbus, įrengiant vėdinamą fasadą, apšiltinus stogą, pakeitus senus butų, laiptinių, rūsių langus, įstiklinus balkonus, įrengus balansinius ventilius, pakeitus laiptinių, rūsių ir pagalbinių patalpų duris, pavyko namo energinę klasę padidinti nuo E iki C.

   Viso 30 butų namui, šio projekto įgyvendinimas kainavo 229471,40€, valstybės parama sudarė 104152,45€, savininkams likusi padengti dalis – 125318,75€ bei palūkanos, kurių dydis priklauso nuo kiekvieno savininko savarankiškai pasirinkto paskolos padengimo termino. 1 kv.m. tenkanti investicijų suma 137,19-161,16€, kuri priklauso ar bute buvo keisti langai, stiklintas balkonas. Butams, priklausomai nuo jų dydžio, investicijų suma sudaro 5579,56-9756,84€, o įvertinus valstybės paramą namui atnaujinti, butams tenkanti apmokėti suma svyruoja nuo 3143,26 iki 5489,79€. Savininkai gali pasirinkti ar padengti paskaičiuotą sumą iš karto, ar naudotis galimybę dengti paskolą ir palūkanas kiekvieną mėnesį iki 2034 m. pabaigos. Dengiant paskolą ir palūkanas kas mėnesį, mėnesinė įmoka, priklausomai nuo buto dydžio svyruoja nuo 18,10 iki 31,61€.

   Savininkai negalėję dalyvauti susirinkime, neatsiėmę finansinių ataskaitų, jas gali gauti atvykę į UAB „Jonavos paslaugos“. Taip pat per 30 dienų nuo ataskaitinio susirinkimo savininkai yra kviečiami kelti problemas, klausimus, jei pastebėjo ataskaitose neatitikimų, netikslumų, turi kitų pastebėjimų ar neaiškumų.