Rugsėjo 27 d. įvyko Plento g. 11, Liepių k., esančio namo ataskaitinis susirinkimas. Šio namo visi 5 butai priklauso Jonavos rajono savivaldybei.

 Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Anrestas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Tai pirmasis atnaujintas daugiabutis Bukonių seniūnijoje. Plento g. 11, Liepiai daugiabutyje atlikti darbai: fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas, šlaitinių stogų dangos keitimas, perdangų pastogėje šiltinimas, senų langų keitimas butuose, senų durų keitimas, šildymo sistemos remontas, ventiliacijos atnaujinimas, pastato nuotekų šalinimo sistemos keitimas, šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas, elektros instaliacijos modernizavimas. Iš viso rangos darbai kainavo 99.870,31 €, iš kurių 94.575,35 € - energinį efektyvumą didinančios priemonės ir 5294,96 € - kitos priemonės. Suteikta valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – 33101,37 €, butų savininkams liko padengti 69057,86 € su atidėtomis palūkanomis. Po šių darbų namas pasiekė C energinę klasę.

 Vienam butui tekusi investicijų suma svyravo nuo 7190,94 € iki 27654,22 €. Todėl, įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-10-18 svyruoja nuo 4619,16 € iki 17820,63 €.

Šį namą finansavo AB „Šiaulių bankas“. Paskola paimta iki 2037-05-18, nustatytos fiksuotos 3 proc. metinės palūkanos, paskolos grąžinimo būdas - linijinis.