Šią savaitę UAB „Jonavos paslaugos“ pristatė dar dvi ataskaitas baigtų renovuoti daugiabučių namų savininkams – tai Chemikų g. 72 (54 butų devynaukštis namas) ir P. Vaičiūno g. 10 (65 butų penkiaaukštis namas). Butų savininkams paruoštos ir pateiktos individualios ataskaitos bei pirmosios sąskaitos.

   Chemikų g. 72

   Chemikų g. 72 namo gyventojai dar 2014 m. pradžioje parodė iniciatyvą atnaujinti daugiabutį. Buvo paengtas investicijų projektas, tačiau priimti sprendimą tais metais, balsų neužteko. Po dviejų metų, 2016 m. rugsėjo mėn., butų savininkai galutinai apsisprendė, kad namą reikia atnaujinti. 2016 m. pabaigoje įvykdžius projektavimo ir rangos darbų pirkimą buvo atrinktas rangovas – A.Žilinskio ir Co UAB. Rangos darbai atlikti per 2017 m., jų techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“.

   Chemikų g. 72 atnaujinimo projekto įgyvendinimas kainavo 384.712,80€, iš jų valstybės paramos lėšomis padengta 149.647,03€, butų savininkai prisideda 235.065,77€. Projekto įgyvendinimas apėmė inžinerines paslaugas ir šiuos darbus: fasado sienų šiltinimas, cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas įrengiant naują stogo dangą, laungų keitimas butuose, bendro naudojimo patalpų langų keitimas, balkonų stiklinimas, bendro naudojimo durų keitimas, šildymo stovų, magistralinių vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų keitimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, karšto vandentiekio stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, individualios apskaitos įrengimas, šalto vandentiekio sistemų keitimas.

   Skaidant bendras namo išlaidas butams, vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 6.478,80€ iki 8.417,45€, vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-06-18 svyruoja nuo 4.100,70€ iki 5.335,99€, vienam butui priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 28,52€ iki 37,29€. Svyravimas priklauso nuo buto ploto ir kiek butui teko individualių investicijų. Pagal pateiktą individualią ataskaitą ir sąskaitą, pirmoji paskolos su palūkanomis įmoka turi būti apmokėta iki š.m. birželio 18 d.

   Prieš atnaujinimą namo energinė klasė buvo E, po atnaujinimo – C.

   P. Vaičiūno g. 10

   P. Vaičiūno g. 10 gyventojai susidomėjo namo atnaujinimu dar 2013 m. pradžioje, pasirengė investicijų planą, tačiau jo tvirtinti nesiryžo iki 2016-08-03. Priėmus sprendimą atnaujinti namą, 2016 m. pabaigoje atrinktas projektuotojas ir rangovas – UAB „Magirnis“, 2017 m. atlikti namo atnaujinimo darbai, kurių techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“.

   P. Vaičiūno g. 10 name buvo atlikti šie atnaujinimo darbai: fasado sienų ir stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, bendrųjų patalpų langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, šildymo prietaisų keitimas butuose, daliklių sistemos ir termostatų įrengimas butuose, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, šildymo vamzdynų keitimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas, šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas. Tokios apimties projekto įgyvendinimas kainavo 323.540,43€ , iš jų 129.617,75€ padengta valstybės paramos lėšomis, kita dalis - 193.922,68€ tenka namo butų savininkams.

   Skaičiuojant kiekvienam butui tenkančią namo atnaujinimo kainą, kuri priklauso nuo butų dydžio ir kiek individualių investicijų jam tenka, investicijos vienam butui sudaro nuo 4.305,05€ iki 7.153,02€. Vienam butui tenkanti apmokėti paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-06-18 svyruoja nuo 2.674,84€ iki 4.441,84€, vienam butui priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 20,17€ iki 33,93€. Pirmoji įmoka paskolos dengimui turi būti atlikta iki š.m. birželio 18 d.

   Po namo atnaujinimo namo energinė klasė pakilo nuo D iki B.