Fabriko g. 14 namas š.m. lapkričio 17 d. vakare pirmasis gavo ataskaitas apie atliktą namo atnaujinimą, patirtas išlaidas, gautą valstybės paramą ir mokėtinas sumas. Namui, kaip vienam didžiausių šilumos energijos vartotojų, savivaldybė pasiūlė didinti energinį efektyvumą dar 2013 m. pradžioje. Buvo parengtas investicijų planas ir 2013 m. pabaigoje gyventojai priėmė sprendimą atnaujinti daugiabutį.

18 butų daugiabutį namą atnaujino UAB „Grastatas“, techninę priežiūrą atliko UAB „Laboratorinių bandymų centras“. Daugiabučiame name buvo atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo dangos keitimas šiltinant stogo perdangą, senų butų langų, laiptinės ir rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, lauko durų keitimas, ventiliacijos kanalų valymas, šilumos punkto keitimas, balansinių ventilių įrengimas, šildymo sistemos keitimas į dvivamzdę, radiatorių keitimas, individualios apskaitos prietaisų (termostatinių ventilių ir šilumos nuskaitymo daliklių) įrengimas, karšto vandens vamzdyno keitimas, šalto vandens vamzdyno keitimas, elektros instaliacijos keitimas. Viso pasiekti C energinę klasę kainavo 199.473,08 €. Iš minėtos sumos 86.925,93 € buvo padengti valstybės paramos lėšomis, namo gyventojams liko apmokėti 112.547,15 €.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyravo nuo 4.382,05 € iki 18.279,55 €. Todėl, įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-11-25 svyruoja nuo 2.591,96 € iki 10.821,21€. Šią sumą galima padengti iš karto arba lygiomis dalimis 223 mėnesius, kas mėnesį mokant nuo 15,03 € iki 62,52 € įmokas.

Kosmonautų g. 18 informaciją apie namo atnaujinimą, paramą ir įmokų mokėjimo tvarką gavo antrasis. Šis namas į daugiabučių atnaujinimo programą pateko gyventojų iniciatyva 2013 m. pabaigoje, o sprendimą renovacijai priėmė 2014 m. rugsėjo mėn.

Rangos darbus atliko UAB „Magirnis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, senų lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą, vėdinimo kanalų valymas, balansinių ventilių įrengimas, šildymo sistemos ir karšto vandentiekio vamzdynų izoliavimas, individualio šildymo apskaitos įrengimas diegiant termostatinius ventilius ir šilumos nuskaitymo daliklius, šilumos punkto keitimas. Šie darbai leido namui pasiekti C energinę klasę ir kainavo 470.635,41 €. Įvertinus suteiktą valstybės paramą – 209.853,53 €, butų savininkams liko padengti 260.781,88 €.

Vienam butui, priklausomai nuo jo dydžio ir tekusių individualių investicijų, tekusi investicijų suma sudarė nuo 5.279,43 € iki 9.574,39 €. Vienam butui tenkanti apmokėti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-11-25 svyruoja nuo 3.037,68 € iki 5.966,90€. Savininkų apsisprendimu ši suma gali būti apmokėta iš karto arba po 17,60 - 34,56 € lygiomis dalimis iki 2035 m. gegužės 25 d.
Pirmąsias įmokas abu namai turi įmokėti iki š.m. lapkričio 23 d.