Informuojame, kad pastaruoju metu padažnėjo daugiabučių namų gyventojų skambučių dėl juntamo elektros srovės nuotekio prisilietus prie vandentiekio vamzdžių, vandens maišytuvų, gyvatukų, dujinių viryklių bei kitų buitinių elektros prietaisų. Dažniausios šių elektros gedimų priežastys būna dėl elektros kabelių, kurie yra prijungti prie daugiabučio namo laiptinės grupinio apskaitos skydo (toliau – GAS) nesilaikant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau – EĮĮBT) reikalavimų, dėl bute nesamo ar netinkamai įrengto įžeminimo, apsaugos nuo elektros srovės nuotekio nebuvimo ar buitinių elektros prietaisų gedimų. Dėl to namo gyventojams atsiranda reali grėsmė nukentėti nuo elektros srovės.

Gyventojams primename, kad Jonavos miesto ir rajono daugiabučiuose namuose UAB ,,Jonavos paslaugos“ vykdo elektros ūkio techninę priežiūrą, kurios pagrindiniai tikslai yra patikimas elektros įrenginių funkcionavimas ir saugus elektros tinklų darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų elektros tinklų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita). Įmonė neatsako už gyventojų savavališkus veiksmus, kurie be mūsų žinios prisijungia prie GAS savo elektros įrenginius, tačiau pastebėjus ne pagal EĮĮBT prie GAS prijungtus kabelius, esant galimybei, jie bus patikrinti gyventojų butuose, gyventojai bus įspėti susitvarkyti arba atjungti. Pakartotinai aptikus minėtus pažeidimus yra numatytos administracinės baudos. Todėl prašome gyventojus, kurie nori prisijungti papildomus kabelius prie GAS, išsikviesti UAB ,,Jonavos paslaugos“ elektrikus. Jums bus suteikta kompetetinga informacija apie tinkamą pageidavimų įgyvendinimą, kad būtumėte saugūs Jūs patys ir nesukeltumėte nepatogumų bei sveikatos trikdžių kaimynams.