Gyventojų dėmesiui dėl krūmų ir medžių sodinimo

Primename, kad pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valymo taisykles, sodinti medžius, krūmus ir kitus želdinius nesuderinus su seniūnija – DRAUDŽIAMA!

Želdiniai Savivaldybės teritorijose sodinami vadovaujantis projektavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, želdinių inventorizacijos duomenimis ir atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus. Projektai bei vietos yra derinamos su Savivaldybės  teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriumi(vyriausiuoju architektu).

Ne vietoje pasodintas krūmas ar medis – pašalinamas, todėl raginame gyventojų supratingumo ir taisyklių laikymosi.

Savivaldybės vykdomoji institucija pagal kompetenciją nustatyta tvarka suteikia teisę atlikti viešųjų atskirųjų želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ar dalį jų gyvenamosios vietos bendruomenėms, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, sodininkų bendrijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems juridiniams asmenims, taip pat turi teisę iš šių asmenų priimti savo nuosavybėn neatlygintinai perduodamus sodmenų kokybės reikalavimus viešųjų želdynų įrengimui ir želdinių viešosiose erdvėse sodinimui atitinkančius želdinius, sudarydama sutartis dėl bendradarbiavimo želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityje. Prieš sudarydama bendradarbiavimo sutartį, privalo įsitikinti, kad gyvenamosios vietos bendruomenės, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys galės užtikrinti Želdinių įstatymo VII skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi.