Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis – sutartis sudaryta tarp komunalinių atliekų turėtojo (nekilnojamojo turto objekto savininko ar jo įgalioto atstovo, ar jo atstovo pagal įstatymą) ir Atliekų tvarkymo sistemos Administratoriaus dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo nekilnojamojo turto objekto savininkui nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamojo turto objekte (-uose).

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi.

Prašome prisijungti į savitarnos portalą savitarna.mokijonava.lt ir užpildyti

formą „Sutarties sudarymas“.

Norint sudaryti sutartį su paslaugų tiekėjais: UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Jonavos vandenys“ ir UAB „Jonavos šilumos tinklai“, jūs turite pateikti:

 • VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto išrašą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Notaro patvirtinantį įgaliojimą, jei kreipiasi ne savininkas.

Visais atvejais, kai turite klausimų dėl sąskaitų pateikimo, atsiskaitymo ir kt., kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą tel. 8 700 44 877.


·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Sąskaitas už komunalinės paslaugas galite apmokėti:

 • Klientų savitarnoje „MOKI Jonava“;
 • UAB „Jonavos paslaugos“ kasose;
 • Kitose sąskaitoje nurodytose įmokų surinkimo vietose.

Jeigu prisijungus prie paskyros matote ne savo duomenis, skambinkite tel. į Vieningą klientų aptarnavimo centrą 8 700 44877, skambinantiems iš užsienio +370 349 20720 arba praneškite el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.


·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Jeigu neatsimenate slaptažodžio arba keletą kartų suvedus neteisingą slaptažodį paskyra buvo užblokuota, siūlome atnaujinti slaptažodį. Pasinaudokite funkcija „Pamiršote slaptažodį?” tituliniame puslapyje ir įveskite savo el. pašto adresą. Nurodytu el. paštu bus atsiųsta slaptažodžio keitimo patvirtinimo nuorodą, kurią paspaudus pasikeiskite slaptažodį ir jį išsaugokite.

Pasikeitus slaptažodžiui, jungiantis prie savitarnos būtina naują slaptažodį suvesti rankiniu būdu.

Jeigu nepavyksta prisijungti prie savitarnos, susisiekite tel. 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Jeigu turite daugiau nei vieną administruojamą objektą, kitus galite pridėti paspaudus nuorodą „Pridėti sutartį“, esančią viršutinės ekrano dalies dešinėje pusėje (praskleidus mokėtojo duomenų lauką Vardenis,  Pavardenis) ir užpildžius sutarties atpažinimo informacijos laukus. 

Unikalus mokėtojo kodas klientui suteikiamas paslaugų tiekimo sutarties sudarymo metų, naudojamas įskaitant mokėjimus, formuojant sąskaitas, identifikuojant klientą jo kreipimosi metu.

Kiekvieną mėnesį sąskaitas gausite paskyroje pasirinktu būdu:

 • popierinės - pristatomos pagal gyvenamąjį adresą į pašto dėžutę;
 • elektroninės – siunčiamos paslaugų sutartyje arba savitarnos paskyroje nurodytu elektroniniu paštu.

Visas sąskaitas galite peržiūrėti ir atsisiųsti savitarnoje „MOKI Jonava“ – „Sąskaitos ir mokėjimai“ dalyje arba kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.


·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Rekomenduojame visada mokėti prisijungus prie savo „MOKI Jonava“ paskyros.

Svarbu! Negalite mokėti vietiniu pavedimu!

Mokėtina suma savitarnoje „MOKI Jonava“ gali būti rodoma tol, kol mūsų nepasieks Jūsų apmokėjimo duomenys.

Mokėjimai yra įskaitomi tuomet, kai pinigai yra gaunami į mūsų įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Kiekvienam naujam klientui yra suteikiamas unikalus Mokėtojo kodas. Jeigu atlikote mokėjimą nurodydami buvusio kliento duomenis – mokėjimas bus automatiškai įskaitytas pagal pateiktą informaciją.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Įmoką galite susigrąžinti pateikę mokėjimą įrodantį dokumentą (kvitą, pavedimo kopiją) bei prašymą su nurodyta atsiskaitomąja banko sąskaita į kurią būtų galima atlikti grąžinimą. Prašymą galite pateikti el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Mokėjimai yra įskaitomi tuomet, kai pinigai yra gaunami į mūsų įmonės atsiskaitomąją sąskaitą

El. pašto adresu info@jonavospaslaugos.lt  pateikite VĮ Registrų centro išrašą apie perregistruotą nuosavybę arba notarinę pirkimo–pardavimo sutartį.

Norėdamas gauti pažymą apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas savininkas gali užpildyti prašymą atvykęs į Vieningą klientų aptarnavimo centrą, adresu Klaipėdos g. 17, Jonava,  arba Moki Jonava savitarnoje prisegdamas asmens dokumentą arba įgaliojimą atstovauti patalpos savininką, RC pažymą. Pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas bei renovavimą (notarui) paruošiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Paslauga yra mokama.

Prisijungus prie MOKI JONAVA savitarnos paskyros, pasirinkite skiltį <Mano objektai> ir  "Kaupiamieji fondai " dalyje išskleidus namo kaupiamųjų lėšų informaciją, galite peržiūrėti namui atliktų darbų sąrašą už kiekvieną mėnesį navigacinių mygtukų pagalba. Detalus aprašymas savitarnos <Pagalba> skiltyje.

Prisijungus prie MOKI JONAVA savitarnos paskyros, pasirinkite skiltį <Mano dokumentai>,  kurioje paspaudus mygtuką  <Atsisiųsti> galėsite atsisiųsti ir peržiūrėti namo metinę veiklos ataskaitą.

Sutartį privalo sudaryti visi nekilnojamojo turto objektą nuosavybės teise valdantys savininkai. Pareigą pasirašyti sutartį turi nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Atvykus sudaryti sutarties ar sutartį sudarant el. paštu nekilnojamojo turto objekto savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma sutartis, išrašas išduotas VĮ „Registrų centras“;
 • Asmens dokumentas.
 • Atstovavimo dokumentą (jei sutartį savininko vardu sudaro atstovas);
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą (jei sutartį sudaro savininko įgaliotas asmuo).

Taip gali.  Pasirašyti sutartį gali nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainis (Dvinarė įmoka) susideda iš pastoviosios ir kintamosios įmokos dalių. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga ir atliekų tvarkymo paslauga.

Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos - nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, pastoviąją dvinarės įmokos dalį privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, NT objektų savininkų atstovai ar įgalioti asmenys.

Pastoviosios įmokos dalies nemoka  tik negyvenamų statinių,  registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė.

Įsigaliojus standartinėms sutarties sąlygoms, NT objekto savininkui pradedama skaičiuoti pastovioji dvinarės įmokos dalis. Dvinarės įmokos dydžiai nustatomi Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Atliekų turėtojai papildomai gali užsisakyti šias mokamas paslaugas:

 • Didelių gabaritų, specifinių bei statybos griovimo atliekų išnešimo iš gyventojų namų ir išvežimo galutiniam sutvarkymui paslauga;
 • Šakų, lapų (palaidų) išvežimas sutvarkymui;
 • Žolės, lapų, surinktų į maišus (350 l), išvežimas ir sutvarkymas (tik sudariusiems sutartį dėl žaliųjų atliekų tvarkymo).

Užsakymai priimami atliekos@jonavospaslaugos.lt arba telefonu: (8 349) 53689. Paslaugų įkainiai pateikiami https://jonavospaslaugos.lt/straipsniai/papildomos-apmokamos-paslaugos .

Sulūžus atliekų surinkimo konteineriui, Atliekų turėtojas turi kreiptis į Administratorių: el. paštu atliekos@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava užpildyti nustatytos formos prašymą dėl techniškai netvarkingo konteinerio pakeitimo, arba per savitarnos svetainę mokijonava užpildant prašymą.

Prisijungus prie klientų savitarnos „MOKI Jonava“ – Viršutinės ekrano dalies dešinėje pusėje išskleiskite Vardenis Pavardenis ir  pasirinkite „Paskyra“. Atlikus reikiamus veiksmus, paspauskite < Saugoti pakeitimus>.

Paskyros nustatymuose galite pakeisti savo kontaktinę informaciją, sąskaitų pristatymo būdą, pakeisti slaptažodį ir pašalinti iš savo paskyros sutarties (mokėtojo) kodą po būsto (objekto) pardavimo kitam asmeniui.