Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėjas

Rasa Raicevičienė
(+370 700) 448 77
(+370 650) 234 37
rasa.raiceviciene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą,  siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.

 


Klientų aptarnavimo vadybininkė-apskaitininkė

Inga Juodytė
(+370 700) 448 77
(+370 349) 536 89
inga.juodyte@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaro sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugos teikimo, registruoja atliekų turėtojus, tvarko komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių apskaitą.


Atliekų tvarkymo sistemos vadybininkė


(+370 700) 448 77
(+370 349) 536 89
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

užtikrina komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimą, aprūpina komunalinių atliekų turėtojus komunalinių atliekų surinkimo konteineriais bei tvarko jų apskaitą.


Klientų aptarnavimo specialistė

Kristina Bružinskienė
(+370 700) 448 77
(+370 349) 536 89
kristina.bruzinskiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

klientų skundų telefonu, elektroniniu paštu ir darbo vietoje registravimas, klientų konsultavimas įvairiais su atliekų tvarkymu susijusiais klausimais, klientų užsakymu, susijusių su atliekų tvarkymu, registravimas.