Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėjas

Rasa Raicevičienė
(8 700) 448 77
(8 650) 234 37
rasa.raiceviciene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą,  siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.

 


Klientų aptarnavimo vadybininkė-apskaitininkė

Inga Juodytė
(8 700) 448 77
(8 349) 536 89
inga.juodyte@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaro sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugos teikimo, registruoja atliekų turėtojus, tvarko komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių apskaitą.


Atliekų tvarkymo sistemos vadybininkė


(8 700) 448 77
(8 349) 536 89
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

užtikrina komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimą, aprūpina komunalinių atliekų turėtojus komunalinių atliekų surinkimo konteineriais bei tvarko jų apskaitą.


Klientų aptarnavimo specialistė

Kristina Bružinskienė
(8 700) 448 77
(8 349) 536 89
kristina.bruzinskiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

klientų skundų telefonu, elektroniniu paštu ir darbo vietoje registravimas, klientų konsultavimas įvairiais su atliekų tvarkymu susijusiais klausimais, klientų užsakymu, susijusių su atliekų tvarkymu, registravimas.