Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai
Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos mieste ir Rukloje savininkams:

Sąskaitininkas

Zita Vaidogienė
(8 700) 448 77
zita@jonavospaslaugos.lt
I - IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia bei spausdina mokėjimo dokumentus daugiabučių namų butų savininkams, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus bei pažymas dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos mieste ir Rukloje savininkams:

Sąskaitininkas

Jolita Auglienė
(8 700) 448 77
jolita@jonavospaslaugos.lt
I - IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia bei spausdina mokėjimo dokumentus daugiabučių namų butų savininkams, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus bei pažymas dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos rajono kaimo vietovėse savininkams:

Apskaitininkas

Inga Bulatovienė
(8 700) 448 77
inga@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia daugiabučių namų kaimiškose seniūnijose gyventojams sąskaitas, atlieka techninės priežiūros ir kaupiamųjų įmokų lėšų apskaitos darbus ir kt.


Vyr. buhalteris

Giedrutė Jogminienė
(8 349) 331 29
giedre@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja buhalterinės apskaitos ir Mokėjimo įstaigos veiklą.


Ekonomistas

Vida Zakarevičienė
(8 349) 509 79
vida@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Skaičiuoja bei analizuoja veiklos rodiklius, skaičiuoja paslaugų bei darbų kainas, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas, ruošia sąskaitas juridiniams asmenims ir kt.


Buhalteris

Diana Steponavičienė
(8 349) 331 37
diana@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Veda pardavimų, paslaugų įsigijimo, banko operacijų, įplaukų paskirstymo apskaitą, vykdo lėšų atskyrimą, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas, kontroliuoja kasos operacijų teisingumą ir kt.


Darbo užmokesčio buhalteris

Sonata Tamaliūnienė
(8 349) 529 86
sonata@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, veda su darbo užmokesčiu susijusių operacijų apskaitą, ruošia mokėjimo pavedimus, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Turto apskaitos buhalteris

Jūratė Utkienė
(8 349) 529 86
jurate@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Veda ilgalaikio turto, atsargų, prekių tiekėjų, atsakingų asmenų apskaitą, ruošia mokėjimo pavedimus, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Informacinės sistemos specialistas - apskaitininkas

Svetlana Bieliajevienė
(8 700) 448 77
svetlana@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Prižiūri bei tvarko informacinę komunalinių ir kitų mokesčių apskaitos sistemą, priskaičiuoja mokesčius už komunalines paslaugas, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Informacinių technologijų specialistas

Mindaugas Zakarevičius
(8 349) 331 41
mindaugas@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Lokalaus bendrovės kompiuterių tinklo administravimas, techninės priežiūros įvykdytų darbų akto formavimas, duomenų importavimas į programas ir kt.


Vieningo klientų aptarnavimo centro vedėja

Aurelija Dorošenko
(8 640) 935 32
aurelija.doresenko@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja vieningo klientų aptarnavimo centro veiklą.