Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Mindaugas Stanišauskas
(8 655) 472 14
mindaugas.stanisauskas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, administruoja daugiabučius gyvenamuosius namus,  organizuoja daugiabučių namų savininkams ataskaitinius susirinkimus ir kt.


Vyr. vadybininkė pastatų techninei priežiūrai

Rasa Sakalauskaitė
(8 659) 937 13
rasa.sakalauskaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Pagal kompetenciją tvarko namo techninę dokumentaciją ir namo kitą dokumentaciją, laiku buhalterijai pateikia atliktų darbų aktus bei kitus reikiamus dokumentus, dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir kt.


Vadybininkė daugiabučių namų apskaitai

Danutė Bulatovienė
danute.bulatoviene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų apskaitą, tvarko ir administruoja daugiabučių gyvenamųjų namų dokumentaciją, pagal sudarytus defektinius aktus ruošia remonto darbų sąmatas, atliktų darbų aktus ir kt.


Vadybininkas pastatų techninei priežiūrai

Gintaras Jakutavičius
(8 659) 652 84
gintaras.jakutavicius@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Pagal kompetenciją tvarko namo techninę dokumentaciją, dalyvauja susirinkimuose, paaiškina namo gyventojams apie pastato techninę būklę, kontroliuoja remonto darbų eigą ir kt.


Vadybininkas daugiabučiams namams

Kęstutis Miliukas
(8 656) 098 25
kestutis.miliukas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašus, vykdo atliekamų darbų kontrolę nustatytais terminais, tvarko namo techninę dokumentaciją ir kt.


Dėl komunalinių paslaugų sutarčių pasirašymo Savivaldybės socialinio būsto nuomininkams:

Socialinio būsto vadybininkas

Artūras Gylys
(8 699) 873 07
a.gylys@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Suteikia galimybę apžiūrėti siūlomą išnuomuoti savivaldybės būstą potencialiems nuomininkams, aprašo savivaldybės būstų būklę, pasirašo priėmimo-perdavimo aktus, atlieka perduodamų būstų fotofiksaciją, su komisija vyksta į savivaldybės būstą, ruošia defektinius aktus, tikrina savivaldybės būsto nuomininkų subnuomos faktus ir kt.


Socialinio būsto vadybininkė

Virginija Bernotienė
(8 650) 690 68
virginija.bernotiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Rengia savivaldybės būsto priėmimo – perdavimo ir skyrimo dokumentus, ruošia sutartis socialinio būsto nuomininkams, ruošia nuomininkų išdeklaravimui skirtus dokumentus, informuoja savivaldybės administracija apie atlaisvintas nuomuojamas patalpas, bei susidariusias potencialių nuomininkų skolas ir kt.


Dėl sąskaitų už daugiabučių namų modernizavimą:

Vadybininkai daugiabučių namų modernizavimui

Kristina Chorošilova
kristina.chorosilova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Ruošia modernizuojamų namų butų savininkams sąskaitas kredito grąžinimui, atnaujina modernizuojamų daugiabučių namų savininkų sąrašus, konsultuoja daugiabučių namų savininkus modernizavimo kredito grąžinimo klausimais, teikia mokėjimo prašymus administravimo išlaidoms padengti agentūrai.


Daugiabučių namų modernizavimo apskaitininkė

Aušra Auglienė
ausra.augliene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Registruoja daugiabučių namų modernizavimo dokumentus, ruošia modernizuojamų daugiabučių namų butų savininkams ataskaitas, teikia mokėjimo prašymus bankams ir agentūroms ir kt.