Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Mantas Jakubauskas
(+370 677) 556 01
mantas.jakubauskas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Skyriaus darbo organizavimas, funkcijų vykdymas ir kontrolė, pastato konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų priežiūra bei remontas, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vyr. vadybininkas santechnikos remontui ir avarinei tarnybai

Marius Ivanauskas
(+370 640) 934 68
marius.ivanauskas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Jonavos miesto bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vadybininkas elektros ūkio priežiūrai

Artūras Gylys
(+370 699) 873 07
a.gylys@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo elektros tinklų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vadybininkas santechnikos remontui

Atliekamos funkcijos:

Jonavos miesto bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vadybininkas statybos darbams

Virmantas Laurinavičius
(+370 614) 303 88
virmantas.laurinavicius@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Jonavos miesto pastatų bendrojo naudojimo patalpų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.