Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Valentinas Bulatovas
(8 349) 331 30
valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Skyriaus darbo organizavimas, funkcijų vykdymas ir kontrolė, pastato konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų priežiūra bei remontas, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vyr. vadybininkas avarinei ir santechnikos remontui

Džiugas Jekelis
(8 349) 331 34
d.jekelis@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūra, vykdomų ir avarinių  darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vadybininkas santechnikos remontui

Valdas Panceras
(8 349) 331 34
valdas.panceras@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Chemikų ir Kosmonautų mikrorajonų bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.


Vadybininkas elektros ūkio priežiūrai

Artūras Gylys
(8 349) 331 34
a.gylys@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo elektros tinklų priežiūra, vykdomų darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir kt.