Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Rimvydas Aulasevičius
(8 349) 529 39
rimvydas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, pavestų užduočių savalaikį įvykdymą, šių darbų ataskaitų savalaikį pateikimą seniūnijai ir įmonės buhalterijai.


Vadybininkas valymui (Rimkų mikrorajonas)

Vilija Giedrikienė
(8 349) 529 39
vilija.giedrikiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Kosmonautų mikrorajonas)

Jelena Degtiariova
(8 349) 529 39
jelena.degtiariova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Apatinė miesto dalis)

Audronė Krugliakova
(8 349) 529 39
audrone.krugliakova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Želdinių priežiūros vadybininkė

Rasa Imbrasienė
(8 349) 529 39
rasa.imbrasiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir koordinuoja miesto gėlynų, želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, koordinuoja medžių ir krūmų, augančių miesto teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą.


Vadybininkas miesto priežiūrai

Vidas Dirsė
(8 349) 529 39
vidas.dirse@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kelių, gatvių, šaligatvių remonto, kelių ženklinimo darbus, kapinių priežiūros darbus, vykdo mechanizuotą gatvių šlavimą, valymą ir žaliųjų plotų šienavimą, vykdo miesto žiemos tarnybos darbą.


Kapinių priežiūros vadybininkė

Gražina Stalioraitienė
(8 633) 709 67
mk@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Palaiko tvarką ir švarą Šmatų kapinėse, skiria kapavietes, išduoda leidimus laidoti, duomenis apie atsakingus asmenis įrašo į laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo registrą.


Vadybininkas miesto priežiūrai

Rytis Tamošiūnas
(8 349) 529 39
rytis.tamosiunas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kelių, gatvių, šaligatvių remonto, kelių ženklinimo darbus, kapinių priežiūros darbus, vykdo mechanizuotą gatvių šlavimą, valymą ir žaliųjų plotų šienavimą, vykdo miesto žiemos tarnybos darbą.