Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėja

Alvyda Derbutaitė
(+370 349) 331 25
alvyda.derbutaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Užtikrina efektyvų skyriaus darbą, kontroliuoja skolų priteisimo ir išieškojimo iš skolininkų procesą, atstovauja įmonę teisminėse institucijose ir kt.


Vyr. skolų išieškojimo specialistė

Rasa Laurinavičienė
(+370 349) 331 40
rasa@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Skolų išieškojimo specialistė

Alvydė Kaišaitė
(+370 349) 331 40
alvyde.kaisaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Personalo vadybininkė

Gitana Palaimienė
(+370 349) 729 30
gitana.palaimiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda darbuotojų asmens bylas, kaupia informaciją apie darbo santykių pradžią ir pabaigą, sudaro darbo sutartis ir kt.


Vyr. viešųjų pirkimų specialistė

Diana Petkevičienė
(+370 349) 331 25
diana.petkeviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, koordinuoja viešųjų pirkimų specialistų darbus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus, rengia reikalingas sutartis ir kt.


Viešųjų pirkimų specialistė

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus ir kt.


Administratorė

Arminta Lapinskaitė
(+370 349) 529 39
arminta.lapinskaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Administruoja bendrovės el. paštą bei dokumentų valdymo sistemą, registruoja gautus bei siunčiamus raštus, vidaus dokumentus ir t.t.