Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėja

Alvyda Derbutaitė
(8 349) 331 25
alvyda.derbutaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Užtikrina efektyvų skyriaus darbą, kontroliuoja skolų priteisimo ir išieškojimo iš skolininkų procesą, atstovauja įmonę teisminėse institucijose ir kt.


Juristė

Virginija Bernotienė
(8 349) 331 39
virginija.bernotiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Rengia, derina bendrovės juridinius dokumentus, teikia teisinėmis normomis pagrįstus atsakymus į prašymus ir pretenzijas fiziniams asmenims ir kt.


Skolų išieškojimo specialistė

Alvydė Kaišaitė
(8 349) 331 40
alvyde.kaisaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Vyr. skolų išieškojimo specialistė

Rasa Laurinavičienė
(8 349) 331 40
rasa@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Personalo vadybininkė

Gitana Palaimienė
(8 349) 729 30
gitana.palaimiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda darbuotojų asmens bylas, kaupia informaciją apie darbo santykių pradžią ir pabaigą, sudaro darbo sutartis ir kt.


Teisininkė

Evelina Šimanskienė
(8 349) 331 25
e.simanskiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus, rengia reikalingas sutartis ir kt.


Administratorė

Aurelija Dorošenko
8 349 529 39
info@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:
Priima ir registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, perduoda ir priima informaciją informacijos perdavimo įrenginiais, organizuoja rengiamus posėdžius, pasitarimus ir kt.