2016 m. pradžioje namas butų savininkų prašymų buvo įtrauktas į daugiabučių namų atnaujinimo programą, tų pačių metų pabaigoje namui parengtas investicijų projektas. 2017 m. balandį savininkai pritarė namo atnaujinimui, o jau 2017 m. gruodį rangos darbai buvo baigti.

   Vilniaus g. 9 namo atnaujinimas nebuvo tipinis procesas, namas Aplinkos ministerijos administruojamoje programoje dalyvavo jau turėdamas dalinį atnaujinimą, parengtą techninį projektą, todėl šiuo projektu buvo atlikti tik šie atnaujinimo darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, vėdinimo kanalų valymas, šilumos punkto modernizavimas, balansinių ventilių įrengimas, langų keitimas butuose.

   Namo atnaujinimo darbus atliko UAB „Statybų vizija“ ir UAB „Ekodora“, statybų techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Projekto įgyvendinimo išlaidos sudarė 259.959,68 €, iš jų 96.545,09 € sudarė valstybės parama, todėl butų savininkams lieka padengti 163.414,59 €.

  Šias išlaidos butų savininkams dalinamos į bendrąsias (kiekvienam savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir daugiabučio namo naudingojo ploto santykį) ir individualias (buto langų keitimo ir balkonų stiklinimo faktinės išlaidos paskaičiuotos kiekvienam buto savininkui). Vilniaus g. 9 butų savininkams tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 3.119,34 € iki 7.760,88 €, įvertinus valstybės paramą nuo 1.997,94 € iki 4.983,94 €. Šią sumą gyventojai gali padengti iki 2037-11-25 mokėdami 8,30 - 20,69 € mėnesines įmokas. Pirmoji įmoka turi būti atlikta iki š.m. liepos 23 d.

   Po renovacijos namas atitinka C energinę klasę. Vilniaus g. 9 tapo 62 namu, kuriam UAB „Jonavos paslaugos“ administravo renovavimo procesą ir pateikė galutines ataskaitas.