RENOVACIJOS ATASKAITOS IŠDALINTOS CHEMIKŲ G. 41 IR KOSMONAUTŲ G. 28 NAMŲ SAVININKAMS

Birželio mėn. 14 d. Kosmonautų g. 28 namo savininkai pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai. Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2018 m. lapkritį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos – C. 2019-01-30 vykusio susirinkimo metu 65,00 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 460053,78 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 433573,97 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, lauko durų ir tambūro durų keitimas, rūsio ir laiptinės langų keitimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, šilumos punkto pertvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 131361,62 € valstybės parama. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 157841,43 €, kas sudaro 34,31 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 5385,48 € iki 10904,42 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-06-23 buvo nuo 3758,61 € iki 7612,90 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 22,23 € iki 45,02 €.

 

Birželio 15 d. ataskaitos išdalintos Chemikų g. 41 namo savininkams. Norą dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo savininkai pareiškė 2018 m. spalį. Šio namo rangos darbus atliko UAB „Aukstata“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę po renovacijos C. 2019-01-28 vykusio susirinkimo metu 72,20 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 719517,59 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, balkonų stiklinimas,  balansinių ventilių ant stovų įrengimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos vamzdynų keitimas į dvivamzdę, karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, termostatų, radiatorių įrengimas, daliklinės sistemos įrengimas butuose, konteinerinių ir tambūro durų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas, liftų atnaujinimas. Šioms priemonėms buvo suteikta 207287,11 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 32909,31 €, atliktas geriamojo vandens vamzdynų keitimas, buitinių nuotekų sistemos keitimas bei laiptinių remontas. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 235177,53 € kas sudaro 32,69 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 11687,53 € iki 18362,34 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-06-23 buvo nuo 8358,40 € iki 13178,62 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 49,52 € iki 78,09 €.

 

Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Kiekvieną mėnesį iki 23 d. sąskaitas galima apmokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija