RENOVACIJOS ATASKAITOS IŠDALINTOS LIETAVOS G. 41 IR P. VAIČIŪNO G. 12 NAMŲ SAVININKAMS

Gegužės mėn. 19 d. Lietavos g. 41  ir P. Vaičiūno g. 12 namų savininkai pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Lietavos g. 41 namo gyventojai priėmė 2018 m. rugsėjį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Daistatus“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Renovacijos Konsultacijos“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos – C. 2019-01-03 vykusio susirinkimo metu 64,40 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 384185,19 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 360725,68 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, lauko durų keitimas, panduso įrengimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, šilumos punkto modernizavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, termostatų įrengimas, daliklinės sistemos įrengimas butuose, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 112128,42 € valstybės parama. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 135587,93 €, kas sudaro 35,29 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 5671,34 € iki 11850,81 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-06-23 buvo nuo 3874,01 € iki 8195,17 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 22,91 € iki 48,47 €.

Pirmąsias sąskaitas Lietavos g. 41 namo gyventojai gavo 2022 metų birželį.

 

Norą dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje P. Vaičiūno g. 12 namo savininkai pareiškė 2018 m. liepą. Šio namo rangos darbus atliko UAB „Aukštaitijos ranga“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę po renovacijos B. 2018-12-13 vykusio susirinkimo metu 66,15 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 542953,42 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, balkonų stiklinimas,  balansinių ventilių ant stovų įrengimas, šilumos punkto modernizavimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, termostatų įrengimas, daliklinės ir rekuperacinės sistemos įrengimas butuose, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir panduso įrengimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas, bendrojo naudojimo elektros inžinerinės, apšvietimo sistemos atnaujinimas. Šioms priemonėms buvo suteikta 150406,15 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 34556,77 €, atliktas geriamojo vandens vamzdynų keitimas, buitinių nuotekų sistemos keitimas bei antros ir trečios laiptinių remontas. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 176247,06 € kas sudaro 32,46 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 6838,32 € iki 13165,60 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-06-23 buvo nuo 4815,37 € iki 9458,03 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 28,57 € iki 56,11 €.

Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Kiekvieną mėnesį iki 23 d. sąskaitas galima apmokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija