RENOVACIJOS ATASKAITOS IŠDALINTOS ŽEIMIŲ TAKAS 1 IR ŽEMAITĖS G. 14 NAMŲ SAVININKAMS

Spalio mėn. 27 d. Žeimių takas 1 namo savininkai pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai. Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2015 m. lapkritį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos – C. 2018-12-20 vykusio susirinkimo metu 68,80 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 409270,94 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 380633,18 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, pagalbinių patalpų ir tambūro durų keitimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliacijos keitimas, uždaromosios armatūros keitimas, šilumos punkto pertvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 115998,34 € valstybės parama. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 144636,10 €, kas sudaro 35,34 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 6038,82 € iki 11826,99 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-12-23 yra nuo 4148,36 € iki 8184,99 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 24,85 € iki 49,02 €.

Lapkričio 7 d. ataskaitos išdalintos Žemaitės g. 14 namo savininkams. Šio namo rangos darbus atliko UAB „Aukštaitijos ranga“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę po renovacijos B. 2018-12-17 vykusio susirinkimo metu 62,20 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 446675,68 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, balkonų apšiltinimas iš vidaus, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinių stovų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 125361,06 € valstybės parama. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 152825,84 € kas sudaro 34,21 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 6037,97 € iki 12844,28 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-12-23 buvo nuo 4162,65 € iki 8933,50 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 25,01 € iki 53,70 €.

Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Kiekvieną mėnesį iki 23 d. sąskaitas galima apmokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija