RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS CHEMIKŲ G. 62 NAMO GYVENTOJAMS

2023 m. liepos 26 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2019 m. sausio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2019 m. spalio 10 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 67,50 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energinio naudingumo klasę, po renovacijos – B.

Bendra projekto vertė 402217,24 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 385310,23 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato fasado sienų, taip pat cokolio, šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, bendrojo naudojimo patalpų durų, langų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, balkonų konstrukcijų stiprinimas, šiltinimas, bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos atnaujinimas, šildymo sistemos pertvarkymas, šilumos punkto atnaujinimas, karštojo vandentiekio sistemos keitimas, termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos įrengimas, langų, balkonų durų keitimas butuose, balkonų įstiklinimas. Atnaujintos neremiamos priemonės – geriamojo vandens sistemos keitimas, buitinių nuotekų sistemos keitimas, bendrojo naudojimo laiptinių remontas, kurių vertė 16907,01 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 144081,23 Eur, tai sudaro 33,87 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 23217,13 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 8245,65 Eur iki 13181,55 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2023-07-13 ir mokėtinomis palūkanomis iki 2023-07-31 priskaičiuota nuo 6177,92 Eur iki 9874,63 Eur. Atitinkamai pirmosios kasmėnesinės įmokos yra nuo 37,71 Eur iki 60,26 Eur.

Chemikų g. 62 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2023 m. rugpjūčio mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.mokijonava.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.

 

Nuotraukų galerija