RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS KOSMONAUTŲ G. 30 NAMO GYVENTOJAMS

2023 m. rugsėjo 21 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2018 m. kovo mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2018 m. lapkričio 06 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 70,00 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Ino projektai“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 540547,20 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 522619,94 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato fasado sienų, taip pat cokolio, šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, bendrojo naudojimo patalpų durų, langų keitimas, šildymo sistemos atnaujinimas, šilumos punkto modernizavimas, karšto vandens sistemos pertvarkymas, elektros instaliacijos keitimas, balkonų konstrukcijų stiprinimas, šiltinimas, langų, balkonų durų keitimas butuose, balkonų įstiklinimas. Atnaujintos neremiamos priemonės – šalto vandentiekio sistemos atnaujinimas, buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas, kurių vertė 17927,26 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 194106,75 Eur, tai sudaro 33,59 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 37320,77 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 6275,70 Eur iki 12628,11 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2023-10-17 ir mokėtinomis palūkanomis iki 2023-10-25 priskaičiuota nuo 4453,07 Eur iki 8964,21 Eur. Atitinkamai pirmosios kasmėnesinės įmokos yra nuo 8,55 Eur iki 17,20 Eur.

Kosmonautų g. 30 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2023 m. spalio mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2023 m. spalio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.

 

Nuotraukų galerija