SKIA NARIAI SUVAŽIAVIME SU APLINKOS MINISTRU APTARĖ  KOMUNALININKAMS RŪPIMUS KLAUSIMUS

Š. m. liepos 1 dieną Pakruojo dvare vyko metinis ataskaitinis Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) narių suvažiavimas. Suvažiavime buvo pristatyta metinė Asociacijos veiklos ataskaita, finansinė ataskaita bei pristatyti 2021 metų darbai.

 

SKIA įsteigta 2016 m. gruodžio mėnesį  ir šiuo metu savo gretose vienija 32 narius ir dalyvius - Lietuvos savivaldybių komunalinės įmones, kurios vykdo įvairias viešąsias paslaugas atliekų, pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo, miesto, žaliųjų erdvių, gatvių priežiūrą, daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo paslaugas ir veiklas. 

Pirmąją po visuotino karantino pabaigos dieną į suvažiavimą susirinkęs gausus  dalyvių būrys, virš 40,  rodo, kad SKIA vienija bendraminčius, o jos veikla, sprendžiant komunalininkams ir įvairių savivaldybių gyventojams opias problemas,  yra svarbi ir reikalinga. Suvažiavime dalyvavo ir svečiai – LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Pakruojo rajono meras Saulius Margis, LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Agnė Kazlauskienė.

Pakruojo rajono meras, taręs sveikinimo žodį SKIA nariams, padėkojo Asociacijai už atliktus darbus, siekiant vidaus sandorių reglamentavimo aiškumo. Mero žodžiais, tai palengvino visų pirma Lietuvos savivaldybėms pareigą užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą. Pakruojo meras pažymėjo, kad SKIA veikla yra prasminga, susivienijus lengviau randami efektyvūs sprendimai komunalinio ūkio sektoriuje, o tai leidžia efektyviau teikti viešąsias paslaugas gyventojams.

 Tardamas sveikinimo žodį LR Aplinkos ministras akcentavo, kad savivaldybių komunalinės įmonės – tai tos įmonės, kurios visada yra arčiausiai gyventojų, susiduria pandeminiame laikotarpyje su daugybe iššūkių, ir jų veikla yra svarbi.

Ministras S. Gentvilas suvažiavimo dalyvius informavo apie pokyčius Atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje, prie kurių prisidėjo ir Asociacija, savo racionaliais siūlymais.

Priimtos Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisos įtakos atliekų kieko sumažinimą, paverčiant jas ištekliais žiedinės ekonomikos cikluose. Ministras atkreipė dėmesį, kad Įstatymų pataisos padės užtikrinti kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą antrinių žaliavų rūšiavimo paslaugą, stabilų jos finansavimą, sustiprins gamintojų ir importuotojų organizacijų atsakomybę, sudarys sąlygas tvariai pakuotei įsivyrauti.

Aplinkos ministras suvažiavimo dalyvius supažindino ir apie artimiausiu metu įvyksiančius pasikeitimus,  Seime priėmus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisas, kurios nurodo kurti „vieno langelio“ principu veiksiantį kompetencijų centrą. Tikimasi, kad pataisos padės įgyvendinti europinę renovacijos bangos iniciatyvą ir pasiekti, kad pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai ir nebepriklausytų nuo iškastinio kuro.

SKIA nariai LR Aplinkos ministrui uždavė ne vieną klausimą, susijusį su atliekų, pakuočių atliekų tvarkymu, gyventojų informavimu apie rūšiavimą o taip pat daugiabučių namų administravimo ir renovavimo proceso tobulinimu.

 

Suvažiavime SKIA prezidentas E. Mulokas ir administracijos direktorė A. Zigmontienė pristatė SKIA veiklos metinę ataskaitą už 2020 metus. Asociacija per pastarąjį laikotarpį pasipildė trimis naujais nariais, šiuo metu ji vienija 32 narius. Prezidentas paminėjo, kad SKIA esminės veiklos kryptys: atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldos institucijose, teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms, o svarbiausia, dalintis patirtimi, žiniomis ir sprendimais tarpusavyje.

SKIA suvažiavimo metu buvo aptarti nelengvi ir Asociacijos nariams daug iššūkių atnešę metai. 2020 prasidėjusi pandemija sutelkė visus SKIA narius bendram darbui, operatyviam informacijos dalinimuisi. Šis laikotarpis pareikalavo greitų ir efektyvių sprendimų bandant suvaldyti viruso plitimą. SKIA vardu buvo kreiptasi į LR Vyriausybę, Valstybės Ekstremalių situacijų operacijų valdymo centrą, LR Aplinkos ministeriją dėl atliekų tvarkymo pandemijos laikotarpiu, patalpų, daugiabučių namų dezinfekavimo eigos, priemonių, jų įsigijimo ir kitų svarbių klausimų, ieškant aiškių ir kvalifikuotų sprendimų.

 

SKIA aktyviai dalyvauja  teisėkūros procesuose, teikdama Valstybės institucijoms su Asociacijos nariais suderintas pastabas ir pasiūlymus teisės aktams ir jų projektams, ruošia ir teikia informaciją, pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos ar pan.

Suvažiavime Asociacijos direktorė pristatė ir 2021 metų veiklos planą, planuojamą biudžetą ir išlaidas.

Metinio suvažiavimo metu iškilmingai įteikti ir Lietuvos komunalininko garbės ženklai:

  • Daliui Tumynui , buvusiam UAB „Kauno švara“ generaliniam direktoriui, vienam iš SKIA steigėjų ir pirmąjam Asociacijos prezidentui ;
  • Laimučiui Lapėnui, buvusiam UAB „Molėtų švara“ direktoriui, vienam iš SKIA steigėjų

Asociacijos suvažiavimo metu vienbalsiai SKIA tarybos nariais išrinkti UAB „Utenos komunalininkas“  direktorius Rimantas Kaušylas ir UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Raimondas Baltaduonis.

SKIA ir toliau tęsia savo veiklą. Planuojame pagal poreikį organizuoti reikalingus mokymosi seminarus, asociacijos nariams bendradarbiavimo vizitus su užsienio šalių partneriais įmonių veiklos plotmėje. Ir toliau aktyviai teiksime pasiūlymus ir pastabas atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo ir kitais klausimais LR vadovaujančioms institucijoms ir atstovausime SKIA narių interesus.

Nuotraukų galerija