Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija

Paslaugos

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija

 

Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama legalizuoti arba paslėpti pajamų iš nusikalstamos veikos arba kitokio nusikalstamu būdu įgyto turto kilmę.

Teroristų finansavimas – tai tiesioginis arba netiesioginis finansinių lėšų ar kito turto kaupimas arba realizavimas, tuo siekiant jį visiškai ar iš dalies panaudoti, arba žinant, kad tokios lėšos ar turtas bus panaudotas vieno ar kelių teroristinių aktų vykdymo tikslais, arba kad jis bus perduotas teroristų grupei ar pavieniams teroristams.

 

UAB “Jonavos paslaugos” įgyvendina pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politiką vadovaudamasi šią sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

 

Pagrindinės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos procedūros:

  • „Pažink savo klientą“ procedūros;
  • kliento tapatybės nustatymas;
  • įtartinų operacijų nustatymas ir jų stabdymas;
  • darbuotojų informavimas;
  • vidaus kontrolė.

 

UAB “Jonavos paslaugos” savo veikloje vadovaujasi teisės aktų reikalavimais, griežtomis etikos ir moralės normomis. Šiuo tikslu bendrovė vykdo klientų pažinimą, prašo klientų, norinčių sudaryti įmokų surinkimo sutartis, užpildyti kliento pažinimo anketą, kurioje klientas turi nurodyti pagrindinę informaciją apie save, vykdomą veiklą, ir su ja pateikti nurodomą informaciją, bei pajamų šaltinius, finansines operacijas pagrindžiančius dokumentus.

 

Surinkti fizinio ir juridinio asmens anketas įpareigoja tarptautinių ir vietinių teisės aktų reikalavimai, kurie reglamentuoja principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą. Kliento anketa yra vienas iš būdų, leidžiančių surinkti aktualius klientų duomenis. Ji pildoma prieš pradedant bendradarbiavimą su klientu ir tęsiant jį.

 

Užpildytos anketos yra teikiamos:

  • atvykus į bendrovę (Klaipėdos g. 17, Jonava);
  • elektroniniu paštu (info@jonavospaslaugos.lt).

 

Sukčiavimo prevencija

Sukčiavimas – tai nusikalstama veika, kuria kaltininkas apgaule savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės arba ją panaikina.

Viena iš pagrindinių UAB “Jonavos paslaugos” vertybių – skaidrumas. Bendrovė veikia atvirai ir sąžiningai, pasitiki vieni kitais, stengiasi, kad klientai ir partneriai bendraudami su UAB “Jonavos paslaugos” laikytųsi tokių pat principų.

Trečiųjų asmenų galimi sukčiavimo būdai:

  • Pinigų išviliojimas – sukčiai gali apsimesti Jonavos paslaugų darbuotojais ir pasibeldę į duris bei pateikę komunalinių paslaugų sąskaitą paprašyti ją apmokėti. Atsiminkite, kad mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas reikėtų apmokėti tik tokiais būdais, kurie nurodyti sąskaitose: Jonavos paslaugų kasose, savitarnoje „MOKI JONAVA“ bei per kitus mokėjimo paslaugų teikėjus.
  • Duomenų viliojimas – sukčiai gali apsimesti Jonavos paslaugų darbuotojais, pasinaudoti įmonės vardu ir pavogti jūsų asmens ir mokėjimo priemonių duomenis, įdiegti kenkėjiškas programas bei virusus jūsų įrenginiuose. Siekdami išvilioti duomenis sukčiai gali susisiekti telefonu, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, per „WhatsApp“, „Viber“ ar kitas pokalbių programėles. Atsiminkite, kad Jonavos paslaugų darbuotojai niekada neskambina, nerašo el. paštu ar SMS savo klientams prašydami prisijungti prie interneto banko, neklausia sąskaitos ar mokėjimo kortelės duomenų. Nespauskite paštu ar žinute gautų nuorodų neįsitikinę jų patikimumu.
  • Mokėjimo duomenų pakeitimas – gavote pranešimą, kad pasikeitė Jonavos paslaugų sąskaitos numeris ir nuo šiol prašoma atlikti mokėjimus į kitą sąskaitą. Visada atidžiai įvertinkite tokios informacijos siuntėją ir elektroninio pašto adresą, iš kurio gauta tokia informacija. Jei kyla įtarimų, paskambinkite Jonavos paslaugų telefono numeriu 8(349)33129 ir pasitikrinkite gautos informacijos autentiškumą.

 

Pranešti apie sukčiavimo elementų turinčias veiklas galite bendruoju bendrovės elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt pateikiant pasirašytą skundą ar pranešimą, kuriame nurodomas pranešėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

UAB “Jonavos paslaugos” vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir kartu užtikrina, kad pateikta asmens informacija yra konfidenciali bei saugoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus.