Gegužės 24 d. įvyko baigtų renovuoti Chemikų g. 24 ir Chemikų g. 60 namų ataskaitų pristatymai. Susirinkimų metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija, kiek teko išlaidų kiekvienam butui, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti už namo atnaujinimą.

   Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Chemikų g. 24 namas pareiškė dar 2013 m. pradžioje, o Chemikų g. 60 – 2014 m. pabaigoje, tačiau butų savininkai nesiryžo iš karto tvirtinti investicijų projektų ir atnaujinti daugiabučių. Tik 2016-08-29 butų savininkai pritarė Chemikų g. 24 namo atnaujinimui, Chemikų g. 60 namas tai padarė 2016-09-07.

   Chemikų g. 24 projektavimo ir rangos darbus atliko UAB „Žilinskis ir Co“, techninė priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. 22 butų namo modernizavimo projekto įgyvendinimas kainavo 272.273,81 €, buvo atlikti šie darbai: fasado sienų (cokolio) šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir bendro naudojimo patalpose, bendro naudojimo durų keitimas, šildymo stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų keitimas, šildymo prietaisų keitimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių, daliklinės sistemos įrengimas. Valstybė renovaciją parėmė 116.195,73 €, kas sudaro 42,37 proc. visų projekto įgyvendinimo išlaidų.

   Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 7.586,60 iki 14.601,99. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-06-18 atsieis tik nuo 4.731,84€ iki 9.207,08 €.

   Chemikų g. 60 namo atnaujinimo kaina šiek tiek mažesnė – 222.879,61 €. Nors namas yra didesnis (40-ties butų) bet pasirinkta mažiau priemonių: fasado sienų (cokolio) šiltinimas, stogo šiltinimas, senų langų keitimas, lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą ir vėdinimo kanalų valymas, šilumos punkto modernizavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, termostatų įrengimas, šildymo prietaisų keitimas butuose. Namo projektavimo ir rangos darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Valstybė renovaciją parėmė 85.272,97 €, kas sudaro 38,26 proc. visų projekto išlaidų.

    Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 4.655,64€ iki 7.437,21€. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2018-06-18 (įvertinus valstybės paramą) atitinkamai svyruoja nuo 2.964,05€ iki 4.764,05€.

   Abu daugiabučiai namai iki renovacijos atitiko E energinę klasę, po renovacijos Chemikų g. 24 namo energinė klasė pakilo iki C, o Chemikų g. 60 – iki B klasės.

   Susirinkimų metu gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos grąžinimo terminais ir sąlygomis, taip pat informuoti, kad sąskaitose nurodyta pirmoji įmoka turi būti apmokėti iki 2018 m. birželio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.